firmibg

Subtitle

Фирма К ООД 
Регистрации  и пререгистрации на нови фирми

Фирми бг- регистрации на нови фирми ЕООД / ООД / ЕТ / АД и други.

Изготвяне на необходимите документи за регистрация на новата фирма до 1 работен ден.

Вписване в Търговски регистър до 3 работни дни.

Нова фирма до 6 работни дни + издадено удостоверение от регистъра.

Най-добри цени за цяла българия - 170лв. - всички такси и комисионни.

Алтернатива на счетоводител и счетоводни услуги

За да направите предпочитание на счетоводител , който да извършва счетоводните услуги на вашата фирма ,е необходимо да сте наясно с процеса на работа на дружеството Ви. Или по подбробно – какви документи фирмата Ви издава и получава кой да е месец – приходни и разходни фактури , що за тип са – доходи от услуги , печалба от занятие , и какви типове услуги . Изцяло това има подчертаване , затова че щом избирате счетоводител е важно да потърсите същински , който вече има различен практика във вашата поле или само в близка до нея. Опита със предишна такава пътепоказател или настояща предопределено дава преднина , тъй като в  света на счетоводството има голямо именитост осчетоводяването на различните типове документи. Опитния счетоводител или счетоводна кантора , предопределено могат да Ви оптимизират разходите и да Ви спестят голяма брой капитал.

Друго което приляга да предвидите при избора на бюро е според това контактуването с нея е удобно за вас и за счетоводителя. При все че ,че е възможна и комуникацията по интернет и пощи , то не трайно това е най-удобния вариант при обработването на свръх документи. Еди кой от документите са необходими и в особняк, във връзка с това това възпрепятства изпращането им по интернет.

За да сте сигурни при крайния си друга възможност на бюро която да поеме счетоводството ви е наред и да съобразите условията , при които съответната канцелария постъпки – има ли утвърдено име, в каква степен служителя има , с какъв ресурс разполага – има ли отделни звена – ТРЗ , главен счетоводител, оперативни счетоводители и др. От игла до конец това говори за солидност и добри и правилно разпределени условия на събитие. Еди кой счетоводни кантори или счетоводители например , не желаят или не могат да се справят с всичката продукт , която и възлагате и често ще ви карат сами да се справяте със задачи , за които вие не сте наясно. Ето да отидете до НАП да подадете заявления , да отидете да платите осигуровките , да подадете други заявления където е необходимо. Ведно тези странични дейности без съмнение ще ви се отразят на времето Ви за работа.  Разбира се като се налага личното ви присъствие над органите на НАП и НОИ , това е неизбежно , но в главно случай за ежедневната въпрос , това не би трябвало да е обичай на счетоводителя или кантората. По това ще познаете ,че те не желаят да вършат качествено и едно хубаво работата си. Нашият консултация е да избягвате такива счетоводители.

Регистрация на нова фирма ЕООД, ООД, ЕТ, АД на най-добри цени. Вписване на промени относно дружества с ограничена отговорност. Промяна и смяна на управител и назначаване на нов управител на дружество. Промяна на адрес на седалище и управление на фирма ЕООД или ООД.

Промяна за фирма